Faydalı Bilgiler

Değerli Müşterimiz,

Gerçekleştirmiş olduğumuz araç muayenesi hizmeti ile ilgili bazı önemli hususları dikkatinize sunmak isteriz:

Araç muayenesinin yaptırılması,2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 34.maddesi gereğince,yasal bir zorunluluk olmanın yanı sıra taşıt ve trafik güvenliği için bir vatandaşlık görevidir.

Aracınızın muayenesi,2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 35.maddesi,Araç Muayene İstasyonlarının  Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuatlar ile T.C Ulaştırma Bakanlığı talimatları çerçevesinde gerçekleştirilmiş olup,aracınız üzerinde yapılan görsel muayene ve test esaslarını kapsamaktadır.

Gerçekleştirilen muayeneye göre aracınız,”Hafif Kusurlu”,”Ağır Kusurlu” veya “Emniyetsiz” olarak değerlendirilir.

Kusursuz:Gerçekleştirilen muayene esnasında araç üzerinde,muayene kapsamı dahilinde herhangi bir kusurun bulunmaması halidir.

Hafif Kusurlu:Gerçekleştirilen muayene esnasında araç üzerinde,muayene kapsamı dahilinde yeniden muayenesine gerek duyulmayan  kusurların tespit edilmesi halidir.Ağır Kusurlu:Gerçekleştirilen muayene esnasında araç üzerinde,muayene kapsamı dahilinde tamirine ihtiyaç duyulacak derecede kusurların tespit edilmesi hali olup aracın muayenesi onaylanmaz:tespit edilen kusurların giderilmesi müteakip Muayene Tekrarı’na gelinmelidir

Emniyetsiz:Gerçekleştirilen muayene esnasında araç üzerinde, muayene kapsamı dahilinde can ve mal emniyeti ile trafik güvenliği açısından tehlike oluşturacak derecede kusurların bulunması hali olup aracın muayenesi onaylanmaz:Tespit edilen kusurların giderilmesi müteakip Muayene Tekrarı’na gelinmelidir.

Lütfen aracınızda tespit edilen her türlü kusurun en kısa sürede giderilmesini sağlayınız.Göstereceğiniz hassasiyet,sizin ve trafikte seyreden diğer sürücü,yaya ve yolcuların can ve mal güvenliği için önemlidir;ayrıca yasal sorumluluğunuzdur.

Gerçekleştirilen muayene sonrasında “Ağır Kusurlu” yada “Emniyetsiz” olarak değerlendirilen araçlar,kusurlarını gidererek,muayenenin yapıldığı tarihten itibaren 1 aylık süre içerisinde,aynı araç muayene istasyonuna başvurdukları takdirde, bir defaya mahsus olarak “Muayene Tekrarı’nı ücretsiz olarak yaptırabilirler.Tanınan bu 1 aylık süre.ücretsiz muayene tekrarı hakkının kullanılması için geçerlidir.”Ağır Kusurlu” veya “Emniyetsiz” olarak değerlendirilmiş tüm araçların,mümkün olan en kısa sürede kusurlarını gidermesi gerekmektedir.

Araç muayene ücretleri,her yıl T.C Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırma Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir.Ücret artışlarında,Gelirler İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan yeniden değerleme oranları esas alınmaktadır.2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 35.maddesi uyarınca,muayene süresi geçirilen her ay için muayene ücretinin %5  tutarında Gecikme Bedeli tahsil edilir.

Muayene ile ilgili itirazınız olduğu takdirde,itirazınızın değerlendirilebilmesi için itirazınızı mutlaka istasyondan ayrılmadan önce istasyon yetkililerine iletmeniz gerekmektedir.Aracın istasyon alanını terk etmesi sonrasında,muayene sonucuyla ilgili olarak yapılacak itirazlar,aracın durumunda değişiklikler oluşması ihtimali nedeniyle kabul edilemeyecektir.

Aracınızın muayenesini yaptırmak için aracı kişi ve kurumlardan yardım alıyorsanız,sahte muayene mağduru olmamak için muayenenizin TÜVTURK tarafından yapılıp yapılmadığını www.tuvturk.com.tr. Adresinden kontrol edebilirsiniz..

EN ÇOK MERAK EDİLEN KONULAR


Engelli araçlarına öncelik var mı? Muayene ücreti tahsil ediliyor mu?

TÜVTURK Muayene İstasyonlarında, engelli vatandaşlarımıza ait araçlara muayene sırasında öncelik tanınmakta olup, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 35’nci maddesine göre, engelli araçları dahil tüm araçlardan muayene ücreti tahsil edilmektedir.


Araç Muayenede öncelik verilen araçlar nelerdir?

Araç muayene istasyonlarımızda, ambulans, itfaiye ve sivil savunma araçları, doğalgaz acil müdahale araçları, Emniyet Teşkilatı’na ait resmi araçlar ve engelli vatandaşlarımıza ait araçlara, Trafik zabıtası ile birlikte muayeneye gelen araçlar, muayene tekrarı ve tadilat sonrası muayeneye öncelik tanınmaktadır.


Neden TÜVTÜRK değil de TÜVTURK ?

Türk Ticaret Kanunu’nun 48. maddesinin son fıkrası hükmüne göre, “Türk”, “Türkiye”, “Cumhuriyet” ve “Milli” sözcükleri bir ticaret ünvanına ancak Bakanlar Kurulu kararıyla konulabilmektedir. Türk kelimesini kullanma hakkı yasa gereği sadece devletin kendisindedir.


Araç Muayene ücretlerini kim belirliyor ?

Araç Muayene ücretleri yıllık olarak T.C. Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırma Genel Müdürlüğünün genelge ve emirleri doğrultusunda belirlenmektedir.

2918 sayılı Karayolları Trafik kanununun 35. maddesinde belirtilen esaslar uygulanmaktadır; Gelirler İdaresi Başkanlığı tarafından yıllık olarak yayımlanan sirküler baz alınmaktadır. TÜVTURK, tamamen belirlenmiş rakamlara göre işlem yapmak durumundadır.


Araç muayenesi için gerekli belgeler nelerdir?
Aracınızı muayeneye götürürken bulundurulması gereken evraklar ;

* Araç trafik ve tescil belgesi (ruhsatı),
* Geçerli bir trafik sigortası,
* İstasyonlarımızda yapılacak vergi borcu sorgulamasında herhangi bir borcunuzun olmaması (sorgulamada borç çıkması durumunda Fenni Muayene İzin Belgesi ya da borcun sistemden düşürülmesi istenecektir)
* Araçta LPG veya CNG var ise 1 ay içinde alınmış Gaz Sızdırmazlık Raporu
* Aracınızda ruhsatınıza işlenmemiş bir tadilat söz konusu ise, yukarıdaki belgelere ek olarak Ek-1 belgesi ile birlikte yetkili mühendislerce çizilmiş olan tadilat projesini de getirmeniz gerekmektedir.

Ruhsatınızda yer kalmadığı durumlarda, Şoförler ve Otomobilciler Odasından temin edebileceğiniz, doldurulmuş Ek-1 belgesi (Trafik Tescil Müracaat ve İşlem Formu) ile istasyonlarımıza başvuruda bulunmanız gerekmektedir. Aracınızın muayenesinde, bu belge kullanılacak ve onay işlemi Ek-1 belgesi üzerine yapılacaktır. Bu işlemden sonra onaylanmış Ek-1 belgesi ile Trafik Tescil Şubesine müracaat ederek gerekli değişikliği yaptırabilirsiniz.

Geçerli egzoz gazı emisyon ölçümünün olmaması 01 Ocak 2010 tarihinden itibaren “Ağır Kusur” olarak değişmiştir. Bu nedenle muayeneye gelmeden önce egzoz gazı emisyon geçerlilik tarihini kontrol ediniz. Bu hizmet TÜVTURK istasyonlarından da alınabilir. Egzoz gazı emisyon ölçüm hizmeti verilen istasyonlarımız için http://www.tuvturk.com.tr/content/default.aspx?cid=132 linkini incelemenizi tavsiye ederiz.
Önemli Not: Yukarıda belirtilen tüm belgelerin asılları getirilmelidir.


Egzoz Gazı Emisyon ölçümü için gerekli belgeler nelerdir?
Egzoz gazı emisyon ölçümü yapılacak aracınız için;

* Trafik ve Tescil Belgesinin aslı
* Motorlu Taşıt Egzoz Emisyon Ruhsatı (ilk kez egzoz gazı emisyon ölçümü yaptıracak olan araçlardan talep edilmez.)

ile istasyonumuza müracaat etmeniz gerekmektedir.

Araç Muayenede kontrol edilenler noktalar nelerdir?

Aracınızın periyodik muayenesi esnasında, araç tanımları, ruhsat bilgileri, direksiyon sistemi, fren tertibatı, görüş şartları, aydınlatma sistemi, aks, jant, lastik ve süspansiyon sistemi, şasi ve şasi bağlantı parçaları, gürültü kirliliği için gerekli kontroller ve aracın diğer donanımları kontrol edilmekte ve araç güvenliği için uygun olup olmadığı tespit edilmektedir.
Muayene onayı için ruhsatımda yer kalmadı, ne yapmalıyım?

Ruhsatınızda yer kalmadığı durumlarda, Şoförler ve Otomobilciler Odasından Ek-1 belgesi (Trafik Tescil Müracaat ve İşlem Formu) temin etmeniz, doldurtmanız ve muayene için gerekli diğer evraklarla birlikte istasyonlarımıza müracaat etmeniz gerekmektedir. Aracın muayeneden geçmesi halinde onay bu belge üzerine gerçekleştirilecek olup Ek-1 belgesi ile Trafik Tescil Şubesine müracaat ederek tescil belgenizin muayene bölümünün değişikliğini gerçekleştirebilirsiniz. Tescil belgenizin değişikliği için gereken süre ile ilgili olarak Trafik Tescil Şubesi’nden bilgi alabilirsiniz.

Aracıma LPG taktırdım; ne yapmam gerekiyor?

Tadilat kapsamına giren değişiklikler AİTM'nin (Araç İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik)  EK-4 ünde belirtilen "Müsaade Edilen Tadilatlar" maddesinde belirtilmiştir. Yakıt sistemlerinde (LPG, CNG ) yapılan tadilatlar da bu kapsama girmektedir ve aracın geçerli bir muayenesi olsa dahi tadilat sonrası muayeneye girmesi gerekmektedir. Tadilat sonrası muayene ücretleri araç sınıflarına göre belirlenir, "periyodik araç muayenesi" ile aynıdır. Tadilat Muayenesi için gerekli belgeler;

* Araç trafik ve tescil belgesi (ruhsatı),
* Trafik Sigortası
* Yetkili Mühendis tarafından çizilen onaylı tadilat projesi
* Şoförler ve Otomobilciler Odasından temin edilen ve doldurulmuş Ek-1 belgesi (Trafik Tescil Müracaat ve İşlem Formu)
* Gaz sızdırmazlık raporu
* İstasyonlarımızda yapılacak kontrollerde, herhangi bir vergi borcunuzun bulunmaması.

Muayenede, tadilatın projeye uygunluğu kontrol edilir ve  periyodik muayenesi gerçekleştirilir. Sonrasında onaylanmış muayene raporu ve Ek-1 belgesi ile Trafik Tescil Bürosu’na başvurarak araç üzerinde yapılan değişikleri ruhsata işletmeniz gerekmektedir.

Geçerli Egzoz Gazı Emisyon ölçümünün olmaması 01.Ocak.2010 tarihinden itibaren ağır kusur olarak değişmiştir. Bu nedenle, muayeneye gitmeden önce egzoz gazı emisyon ölçümünüzün geçerlilik tarihini kontrol etmenizi öneririz.


Aracıma Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü gerekli mi ? Egzoz Gazı Emisyon Ölçüm periyodu nedir ?
Egzoz gazı emisyon ölçümü;

Hususi otomobillerde;
İlk üç yaş sonunda ve devamında her iki yılda bir

Resmi otomobillerde;
İlk iki yaş sonunda ve devamında yılda bir

Diğer motorlu taşıtlarda ise;
İlk bir yaş sonunda ve devamında yılda bir periyodlarda yapılmaktadır

Tarım ve orman traktörleri, motosikletler ve mopedler egzoz gazı emisyon ölçümüne tabi değillerdir.

Ocak 1980 tarihinden önce tescil edilmiş dizel motorlu araçlardan egzoz gazı emisyon ölçümü istenmez. 

Trafikte seyreden tüm motorlu araçlar, 10 yaşından sonra her yıl egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmak zorundadır.
Yukarıda verilen süreler, a racın trafiğe çıkışından sonraki muafiyet sürelerini belirtmektedir. Bu sürenin bitim tarihinden itibaren bir ay içerisinde, Egzoz Gazı Emisyon ölçümü yaptırılması zorunludur. Takip eden emisyon ölçümleri ise, aracın trafiğe çıkış tarihi esas alınarak uygulanır ve T.C. Ulaştırma Bakanlığı tarafından yeniden düzenlenen ve 1 Ocak 2010 tarihinde açıklanan kusurlar tablosuna göre, geçerli bir “Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü” olmaması ağır kusur olarak değerlendirilmektedir.


Egzoz gazı emisyon testi ölçümü istasyonlarda yapılıyor mu?

Egzoz Gazı Emisyon ölçümü hizmeti vermeye başlayan istasyonlarımızın bilgilerine http://TÜVTURK.com.tr/content/default.aspx?cid=132 linkinden ulaşabilirsiniz.
Muayene harcı (ücreti) nerede tahsil ediliyor?

Muayene harcı (ücreti), TÜVTURK istasyonlarında tahsil edilmektedir.


Fenni muayene izin belgesini nereden alabilirim ? Muayene işlemi için Fenni Muayene İzin Belgesi gereklimidir?

Fenni muayene izin belgesini, bağlı olunan vergi dairesinden ya da online bilgi alınabilen vergi dairesi veya bürolarından temin edebilirsiniz. İstasyonlarımızda bulunan ve Maliye Bakanlığı tarafından tahsis edilmiş sorgulama ekranlarından da vergi borcu bilgisine ulaşılabilmektedir. Yapılan kontrolde vergi borcu, ogs cezası ve trafik cezası görülmez ise, bir belgeye ihtiyaç duyulmadan muayene işlemleriniz yapılabilir. Yapılacak sorgulamada vergi borcu, trafik cezası vb. çıkması halinde ya da online olmayan vergi dairelerine bağlı araçların borç sorgulaması yapılamaması durumunda, muayene yapılabilmesi için fenni muayene izin belgesi istenebilmektedir. Vergi Dairesi nezdinde yapılan vergi borcu ödeme ve borcun sistemden düşürülmesi sonrasında istasyonda yapılan kontrolde borç olmadığı görülmesi durumunda da fenni muayene izin belgesi istenmeyecektir.


Araç Muayene Gecikme cezası nasıl hesaplanır?

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 35. maddesi uyarınca, muayene süresi geçirilen araçlardan, gecikilen her ay için %5 fazla muayene ücreti tahsil edilmektedir. Gecikme cezaları 30 günlük dilimler halinde tahsil edilir. Bu nedenle 1 günlük veya 30 günlük gecikmeler 1 ay olarak değerlendirilmektedir.

Gecikme cezanızı http://www.tuvturk.com.tr/content/default.aspx?cid=117 linkindeki hesaplama modülünden öğrenebilirsiniz.

TÜVTURK istasyonlarında tahsil edilmekte olan gecikme cezalarının tümüyle Hazine’ye aktarıldığını da ayrıca belirtmek isteriz.


Araç Muayene Gecikme cezası hangi kanuna göre tahsil edilir ?

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 25539 sayılı ve 31.04.2004 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak 01.01.2005 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 5228 sayılı Kanunla değişik 35 inci maddesinin ikinci fıkrasında “Muayene süresi geçirilen her ay için muayene ücreti, yetki verilen gerçek veya tüzelkişi ya da alt işleticiler tarafından, % 5 fazlası ile tahsil edilir. Ay kesirleri tam ay olarak hesap edilir.” ifadesi yer almakta ve takip eden üçüncü fıkrasında “.....ile % 5 oranında fazla tahsil edilen tutarın tamamı Hazine payı olarak, izleyen ayın yedinci günü akşamına kadar, yetki verilen gerçek veya tüzel kişi tarafından, yıllık gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesine şekli ve içeriği Maliye Bakanlığınca belirlenen bir bildirim ile birlikte ödenir.” denmektedir.

Yukarıda anılan Kanunun hükmü gereğince muayene ücreti, muayene süresi aşılan araçlardan geçirilen her ay için, muayene süresi tespit edilemeyen araçlardan ise Kanunun yürürlüğe girdiği 01.01.2005 tarihinden itibaren her ay için % 5 fazlasıyla tahsil edilerek tamamı Hazine payı olarak aktarılmaktadır.


Araç Muayene tekrarından sonraki muayeneden neden ücret alınır ?

Karayolları Trafik Kanunu’nun değişik 35. maddesi gereğince çıkarılmış olan Araç Muayene İstasyonlarının açılması, işletilmesi ve araç muayenesi hakkındaki yönetmeliğin 8’nci maddesinde belirtilen esaslara göre, muayenesi yapılan araçlar muayeneden geçemedikleri taktirde, kendilerine tanınan 1 aylık süre içinde aynı muayene istasyonuna gelerek muayene tekrarını yaptırmak zorundadırlar. Bu süre içinde gelinen ikinci muayene, muayene tekrarı olarak sayılacağından ücret tahsil edilmeyecektir. 1 aylık zaman dilimi içinde gelinen ikinci muayene tarihi veya bir aylık sürenin dolmasından sonra gelinen muayenelerde muayene ücreti tam olarak alınmaktadır.

Gezici istasyonlarda yapılan muayenelerin tekrarları, aynı gezici istasyonda yapılabildiği gibi gezici istasyonun bağlı bulunduğu ilin sabit istasyonlarında da muayene tekrarı yapılabilmektedir.

İlgili yönetmelikte muayene tekrarı için verilmiş hak 30 günlük süreyi kapsamaktadır ve herhangi bir şekilde bu sürede değişiklik yapılamamaktadır.


Motor numarası tespiti için servis raporu neden istenir ?

Periyodik Araç Muayenesinde aracın motor numarasınının bulunamaması “Hafif Kusur” olarak değerlendirilmektedir ve sonuç olarak araç muayeneden geçmekte ve ikinci bir tekrar muayenesine ihtiyaç duyulmamaktadır. Bu nedenle araç sahipleri için motor numarasının bulunamaması, periyodik muayene için problem teşkil etmemektedir..

Motor numarasının mutlaka okunması ve Ek-1 belgesine (Trafik Tescil Müracaat ve İşlem Formu) tespit işleminin yapılması gereken durumlarda, motor numarasının görülerek tespit edilmesi gerekmektedir. Motor numarası silinmiş, bulunamıyorsa veya okunamıyorsa ya da araç muayene uzmanı motor numarasından emin olamıyorsa, tespit işlemini gerçekleştirmez .

TÜVTURK olarak, sadece gözle görülebilen noktalar için muayene yapmaktayız ve herhangi bir açma- sökme işlemi yapma yetkimiz bulunmamaktadır. Bu nedenle tespit gereken durumlarda motor numarası görülemeyen araçlar için yetkili servislere yönlendirilmek durumundadır.


Arazi taşıtlarının araç  muayene süresi nedir?

Arazi taşıtları hem yolcu nakli, hem de yük nakli amacı ile kullanılabilmeleri yanında her iki amaç için de ticari, hususi veya resmi olarak da tescil edilebilmektedirler. Bu durum araçların muayene ücretlerini, sürelerini ve bu ücretin esas alındığı araç gruplarını da belirlemektedir.

Araç grupları:

* Arazi taşıtı olarak tescil edilmiş otobüs, kamyon,çekici sınıfı araçlardır
* Arazi taşıtı olarak tescil edilmiş otomobil, minibüs ve kamyonet sınıfı araçlardır

Araç Muayene Süreleri:

* Hususi araçlar:

1. Yolcu nakli amacıyla tescil edilen ve sürücüsü dahil en fazla 8 oturma yeri olan araçlar ilk üç yıl sonunda ve devamında her iki yılda bir

2. Yolcu nakli amacıyla sürücüsü dahil 8 den fazla oturma yeri olan veya yük nakli amacı ile tescil edilen araçlar ilk bir yaş sonunda ve devamında yılda bir

* Ticari Araçlar:

o Araç sınıfına bakılmaksızın ilk bir yaş sonunda ve devamında yılda bir

* Resmi Araçlar:

o Resmi otomobiller ilk üç yaş sonunda ve devamında iki yılda bir

Diğer resmi araçlar ise ilk bir yaş sonunda ve devamında yılda bir muayeneye tabi tutulurlar.

İstasyonumuzda yetkili personelimiz tarafından gerekli inceleme yapıldıktan sonra aracınızın sınıfı hakkında nihai karar verilecektir. Aracınız otomobil sınıfında değerlendirilir ise muayene periyodunuz ilk 3 yıl sonunda ve devamında 2 yılda bir olarak, kamyonet sınıfında değerlendirilir ise ilk bir yaş sonunda ve devamında yılda bir kez olarak periyodunu sürdürecektir.


İlk Yardım setinin içeriği nelerdir?

İlk yardım seti

3 adet Üçgen Sargı Bezi
1 adet Flaster  (2 cmx5 m)
12 adet Çengelli İğne
1 adet Paslanmaz Makas
10 adet Yarabandı
2 adet Cerrah Eldiven
1 adet Alüminyum Yanık Örtüsü
1 adet Otomatik Turnike (50 cm orgülü )
2 adet Büyük Sargı Bezi ( 10 cm * 3-5 m)
1 kutu Gaz Komresi  (10 cmx10 cm 50 lik kutu)
1 adet Esmark Bandajı (3 cm)
1 adet Antiseptik Solusyon ( 50 ml)
1 adet El Feneri


Araç muayene işlemleri hangi kanuna ve mevzuata göre yapılmaktadır?

Araç muayenelerinde TÜVTURK araç muayene istasyonlarında aşağıdaki yönetmelik ve uygulamalara göre muayene hizmeti verildiğini belirtmek isteriz.

*Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelik
* 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu
* Karayolları Trafik Yönetmeliği
* Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik
* Avrupa Birliği Direktifleri


Araç muayenede Cam filmi Geçermi??
Periyodik muayenelerde cam filmi, “Camlar: sonradan boyanmış/sonradan film yapıştırılmış/folyoların montaj izni yok” kusur teksti ile “hafif kusur” olarak değerlendirilmektedir. Bilindiği üzere, hafif kusurlar muayeneden geçmeye engel teşkil etmemektedir. Bununla birlikte aracın muayeneden hafif kusur ile geçmiş olması, trafik birimleri tarafından ceza yazılması, filmin söktürülmesinin istenmesi gibi durumları ortadan kaldıran bir unsur değildir.


LPG’li araçlarda neye göre ve nasıl muayene olur?
21/10/2004 tarihli ve  25620  sayılı Resmi Gazete ile yayımlanan Araçların  İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmeliğinde de belirtildiği üzere Yakıt sistemlerinde Likit Petrol Gazı (LPG) kullanan araçlar R 67.01 regülasyonunun tüm gerekliliklerini sağlamalıdır. Buna göre genel kurallar aşağıdaki gibidir.

* LPG Yakıt sistemi tamamen sızdırmaz olmalıdır.
* LPG Yakıt sisteminin tüm üniteleri doğru ve güvenli bir şekilde çalismalidir.
* Montajı aracın çalisma şartlarında (yük indirme ve yükleme, hareketli parçalar, çarpismalar) oluşabilecek hasarlardan en az etkilenecek şekilde yapılmalıdır.
* Tüm ünitelerin ayrı ayrı tip onayları olmalıdır.
* LPG yakıt sisteminin çalismasini olumsuz yönde etkileyecek hiç bir donanım bulunmamalıdır.
* Tüm bağlantı ve üniteler egzoz ve ısı kaynaklarından en az 10 cm uzakta olmalıdır. Isı izolasyonu yapılması halinde mesafe daha az olabilir.
* Elektrik tesisatı ile araç gövdesi arasında izolasyon olmalıdır.
* Hiç bir ünite aracın bütünlüğünü ve boyutlarını değiştirecek şekilde olamaz ve montajı yapılamaz.
* Tüm bağlantıların yerleri muayene edilebilecek noktalarda olmalıdır.

İstasyonlarda, yukarda belirtilen genel kurallara göre muayeneler yapılmaktadır. Muayenelerde  egzoz sistemine yakın olan araçların muayene raporlarına bu durum ağır kusur olarak belirtilmektedir.


Fenni muayene izin belgesinin süresi nedir?
Fenni muayene izin belgesi, üzerine vergi dairesi tarafından şerh düşülen süre içinde geçerlidir.


Zorunlu muayene nedir ?
Trafik zabıtasınca yapılan yol kontrolü veya kaza sonucu zabıtanın öngörmesi halinde bir tutanak ile araç muayene istasyonuna yönlendirilen araçlar için uygulanan genel muayenedir.
Zorunlu muayene için periyodik araç muayenesindeki belgeler ve ücret geçerlidir.

Araç Muayene için vergilerimi taksitlendirdim, sorun olur mu ?

Taksitlendirilmiş ve ödemesi yapılmış vergiler sistemde borç olarak gözükmeyecektir. Buna rağmen borç gözükmesi halinde fenni muayene izin belgesi istenmektedir.

 


Yurt dışındaki araçların gecikme ücretleri nasıl hesaplanmaktadır ?
Yurt dışındaki araç ya da araç sahipleri ile ilgili muayene gecikme ücreti tahsil prosedürünü aşağıda bilgilerinize sunar, güvenli yolculuklar dileriz.

Yurt dışında ikamet eden kişiler:

İkametgahı yurt dışında olan ancak araçları yurt içinde bulunan kişilerin yurda giriş tarihinden itibaren 1 ay içerisinde araç muayenesini yaptırması halinde % 5 gecikme bedeli alınmaz. Zorunlu muayene tarihi olarak aracın muayene için geldiği gün kullanılır.

Ticari faaliyet nedeniyle yurt dışına çikan araçlar:

Ticari faaliyet nedeniyle yurt dışına çikan araçların muayenelerinin yurda giriş tarrihinden itibaren 1 ay içerisinde yaptırılması halinde % 5 gecikme bedeli alınmaz. Zorunlu muayene tarihi olarak aracın muayene için geldiği gün kullanılır.

Araç Muayene Gecikme bedeli,

* Geçerli muayene süresi dolduktan sonra yurt dışına çikan kişilerin araçlarından,
* Araç sahibinin yurda giriş tarihinden itibaren 1 ay içerisinde muayenesi yapılmayan araçlardan,
* Yurt dışında ikamet ettiğini belgelendiremeyen kişilerin araçlarından, trafik belgesinde yazılı geçerli

muayene tarihinden itibaren, yurt dışında geçirilen süreler dikkate alınmaksızın tam olarak alınır.

Diğer durumlar:

Ticari faaliyet dışında yurt dışında olan araçlar ile yurt dışında ikamet etmeyen geçici süre ile (örnek: gezi amaçlı) yurt dışında olan kişilerin araçları için gecikme bedeli, aracın trafik belgesinde yazılı geçerli muayene tarihinden itibaren, yurt dışında geçirilen süreler dikkate alınmaksızın tam olarak alınır.

 


Motorsiklet muayenesinde nelere dikkat edilmesi gerekir ?

Motorsikletler, araç muayenesine benzer şekilde muayeneye tabi tutulmaktadırlar; araçlar gibi fren test cihazına sokulmamakta, muayene sahasında uygun bir alanda fren testi yapılmaktadır.

Zorunlu ekipman olarak motorsikletlerden kask aranmaktadır. Kask’a dahili bir gözlük sistemi yok ise harici olarak sürücünün bir gözlüğü olmak zorundadır.

Aydınlatma sistemlerinin iyi çalışması, dayama ayağı açıkken motorun hareket etmemesi gerekmektedir.

Motorsikletlerin bir kısmına sepet dediğimiz yan tarafa oturma aksesuarı takılmaktadır; bu istihap haddini, taşıyabileceği kişi sayısını ve aracın genişliğini değiştirdiği için proje gerektirmektedir. Genişlik, yükseklik ciddi bir şekilde değişmediği sürece boyutlar sorun yaratmamaktadır.

 


Araç Muayene ön ve arka emniyet kemerleri hangi tarihlerden itibaren zorunludur ?

Yolcu taşıyan M1,M2,M3 sınıfı araçlar ile yük taşiyan N1,N2,N3 sınıfı araçlar emniyet kemeri uygulamasına tabi olan araç sınıflarıdır. Aşağıda emniyet kemeri bulundurulacak koltuklarda, uygulamanın hangi tarihten itibaren başlayacağı belirtilmiştir:

* M1 sınıfı araçlarda (otomobiller)

ön koltuklar 18.06.1986
arka koltuklar 01.01.1995

* N1,N2,N3 sınıfı araçlar, kamyonet, kamyon ve çekiciler

ön koltuklar 01.08.1998
tüm koltuklarda 01.01.2009

* M2 ve M3 sınıfı araçlar, minibüs ve otobüsler

01.08.1998 tarihinden sonra üretilen araçların (model yılı 1999) bütün koltuklarında zorunlu olmayıp;

minibüslerde sürücüsü ile yanında oturan yolcuların koltuklarında,

şehirlerarası otobüslerde arka koltuklar hariç olmak üzere, sürücüsü dahil en ön ve önünde boşluk olan arka koltuklarda, önünde boşluk olan kapı önü koltuklarında,
iki katlı şehirlerarası otobüslerde merdiven önü, en ön ve önünde boşluk olan en arka koltuklarda, masa etrafında bulunan koltuklardan aracın gidiş yönüne doğru olanlarda oturan yolcuların koltuklarında
Muayene için boyun korsesi gerekli mi?

Yolcu taşımacılığında kullanılan Karayolu Taşima Yönetmeliğine göre yetki belgesi almış taşıtlarda her 10 koltuk için en az 1 adet boyun korsesi bulundurulması zorunludur; bunun haricindeki araçlarda boyun korsesi şartı aranmaz.

Araç Muayene Tadilat Nedir??

Araçlarda yapılacak her türlü teknik donanım değişikliği Araç İmal Tadil Montaj Yönetmeliği çerçevesinde sınırlı tadilatlar kapsamında veya  tadilat olarak değerlendirilmektedir. Bu kapsamda müsaade edilen tadilatları aşağıda bilgilerinize sunarız.

1-Motor değişikliği
2-Aktarma organları tadilatı ve PTO (yardımcı güç çıkışı) uygulaması
3-Direksiyon  sistemleri tadilatı
4-Şasi  tadilatı
5-Çekici kancası ilavesi
6-Üçüncü Dingil veya lastik ilavesi
7-Kabin ve karoseri  tadilatı
8-Tam ve Tamamlanmış araç belgesi bulunan araçlarda yükün ve işin özelliğine göre; damper kasası, tank, vidanjör, ahşap kasa, vinç vb. üst yapılar tadilat kapsamındadır
9-Koltuk çıkartılması veya ilavesi
10-TOT’lerde; kazma, yükleme, kanal açma ve benzeri ekipmanların ilave edilmesi, tip onaylı kabinlerin takılması kaydıyla kabin tadilatı.tadilat kapsamındadır.
11-Klima sistemleri tadilatı
12-Fren sistemi tadilatı
13-Elektrik sistemi tadilatı
14-Engelli araç tadilatı
15-Sürücü kursları eğitim araçları tadilatı
16-Okul servis aracı tadilatı
17-Yakıt sistemi tadilatı: LPG, CNG sistemleri

Aracınızı tadilat sonrası muayeneye götürmeden önce yapılan değişikliğin tadilat kapsamında olduğundan emin olmanız gerektiğini belirtmek isteriz.

Tadilat sonrası muayene ücretleri araç sınıflarına göre belirlenir, "periyodik araç muayenesi" ile aynıdır.

Tadilat sonrası arac muayene için gerekli belgeler,

* Ruhsat
* Trafik Sigortası
* Yetkili Mühendis tarafından çizilen onaylı tadilat projesi
* Şoförler ve Otomobilciler Odasından temin edilen ve doldurulmuş Ek-1 belgesi (Trafik Tescil Müracaat ve İşlem Formu)
* Araç LPG ya da CNG’li ise, gaz sızdırmazlık raporu (geçerlilik süresi 1 ay’dır)
* İstasyonlarımızda yapılacak kontrollerde, herhangi bir vergi borcunuzun bulunmaması.
* Geçerli Egzoz Gazı Emisyon ölçümünün olmaması 01 Ocak 2010 tarihinden itibaren ağır kusur olarak değişmiştir. Bu nedenle, muayeneye gitmeden önce egzoz gazı emisyon ölçümünüzün geçerlilik tarihini kontrol etmenizi öneririz.

Muayenede, tadilatın projeye uygunluğu kontrol edilir ve  periyodik muayenesi gerçekleştirilir. Sonrasında onaylanmış muayene raporu ve Ek-1 belgesi ile trafik tescil bürosuna başvurarak araç üzerinde yapılan değişikleri ruhsata işletmeniz gerekmektedir. Yapılan muayene sonrasında tescil belgenizin değişikliği için gereken azami süre ile ilgili olarak aracın bağlı bulunduğu Trafik Tescil Şube’si ile görüşmeniz gerekmektedir.
Aracımın ruhsatını kaybedersem ne yapmalıyım.

Karayolları Trafik Yönetmeliği’nde 1 Mayıs 2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yapılan değişikliğe göre, geçerli bir muayenesi olan araçların belgeleri Tescil Kuruluşları tarafından doğrudan muayene şartı aranmaksızın yenilenecektir. Bu durumdaki müşterilerimiz, gerekli işlemlerini tamamlamak üzere herhangi bir tescil kuruluşuna başvurabilir.

Sistem üzerinde muayene kaydı bulunmayan araçların belgeleri, muayeneleri yapıldıktan sonra tescil kuruluşlarınca yenilenecektir. Bu durumda muayeneye aşağıdaki belgelerle gelinmesi gerekmektedir.

* Şoförler ve Otomobilciler Odasından temin edilen ve doldurulmuş Ek-1 belgesi (Trafik Tescil Müracaat ve İşlem Formu)
* Aracınız için hazırlanmış geçerli bir trafik sigortası belgesinin aslı
* İstasyonlarımızda yapılacak kontrollerde bir borcunuzun olmaması
* Araç LPG ya da CNG’li ise, gaz sızdırmazlık raporu (geçerlilik süresi 1 ay’dır)
* Geçerli Egzoz Gazı Emisyon ölçümünün olmaması 01 Ocak 2010 tarihinden itibaren ağır kusur olarak değişmiştir. Bu nedenle, muayeneye gitmeden önce egzoz gazı emisyon ölçümünüzün geçerlilik tarihini kontrol etmenizi öneririz.

Bu belgelerin dışında ruhsatınızın kayıp olması sebebiyle, son muayene geçerlilik tarihinin tarafınızdan ispatlanması gerekmektedir. Son muayene geçerlilik tarihini aşağıdaki belgelerden biri ile kanıtlama imkanınız bulunmaktadır. İspatın mümkün olamaması durumunda, 01.01.2005 tarihi itibariyle gecikme cezası tahakkuk ettirilecektir.

* Trafik Tescil Şubesinden, muayene geçerlilik tarihini belirten resmi bir yazı
* Trafik Tescil Şubesinden temin edebileceğiniz, muayene geçerlilik tarihinin görülebildiği onaylı ruhsat fotokopisi
* Trafik Tescil Şubesinden temin edebileceğiniz ve en son muayene tarihini belirten Ek-1 belgesinin onaylı kopyası
* Vergi Dairesi’nden temin edilen son muayene harç makbuzu (aslı tarafınızda mevcut ise tekrar işlem yapmanız gerekmemektedir)

Eğer son muayene,TÜVTURK istasyonlarında yapıldı ise, kayıtlarımızda bu tarihi görebileceğimizden yukarıdaki belgeleri getirmenize gerek bulunmamaktadır.


Çekme Belgeli araç için hangi durumlarda gecikme ücreti alınır ?

T.C. Ulaştırma Bakanlığına bağlı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğünün 5 Nisan 2009 ve 12/2009 sayılı genelgesine uygun olarak çekme belgeli araçlardan gecikme cezaları tahsil edilmektedir. İlgili Genelgeyi T.C. Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü internet sitesinin ( http://www.kugm.gov.tr ) Mevzuat başlığı altında bulabilirsiniz.

Aracın son muayene geçerlilik tarihini aşağıdaki belgelerle ispat etmeniz gerekmektedir; ispat edilememesi durumunda 01.01.2005 tarihi dikkate alınarak gecikme ücreti tahsil edilecektir.

* Trafik Tescil Şubesinden, muayene geçerlilik tarihini belirten resmi bir yazı
* Trafik Tescil Şubesinden temin edebileceğiniz, muayene geçerlilik tarihinin görülebildiği onaylı ruhsat fotokopisi
* Trafik Tescil Şubesinden temin edebileceğiniz ve en son muayene tarihini belirten Ek-1 belgesinin onaylı kopyası
* Vergi Dairesi’nden temin edilen son muayene harç makbuzu (aslı tarafınızda mevcut ise tekrar işlem yapmanız gerekmemektedir)

Eğer son muayeninizi TÜVTURK istasyonlarında yaptırdıysanız, kayıtlarımızda bu tarihi görebileceğimizden yukarıdaki belgeleri getirmenize gerek bulunmamaktadır.

Çekme belgeli araçların yeni plaka ile trafiğe çıkmaları durumunda, son muayene geçerlilik tarihi ispatı eski plaka üzerinden yapılmalıdır.


Çekme Belgeli araçlardan istenen evraklar nelerdir ?

Çekme belgeli araçların trafiğe çıkmaları için muayene yaptırmaları gerekmektedir; muayeneye aşağıdaki belgelerle gelinmelidir:

* Şoförler ve Otomobilciler Odasından temin edilen ve doldurulmuş Ek-1 belgesi (Trafik Tescil Müracaat ve İşlem Formu)
* Aracınız için hazırlanmış geçerli bir trafik sigortası belgesinin aslı
* Son muayene tarihini ispat eden belge ( eğer son muayene TÜVTURK istasyonlarında yapıldı ise bu konuda belge istenmeyecektir)
* İstasyonlarımızda yapılacak kontrollerde bir borcunuzun olmaması
* Araç LPG ya da CNG’li ise, gaz sızdırmazlık raporu (geçerlilik süresi 1 ay’dır)
* Geçerli Egzoz Gazı Emisyon ölçümünün olmaması 01 Ocak 2010 tarihinden itibaren ağır kusur olarak değişmiştir. Bu nedenle, muayeneye gitmeden önce egzoz gazı emisyon ölçümünüzün geçerlilik tarihini kontrol etmenizi öneririz.

Aracın son muayene geçerlilik tarihini aşağıdaki belgelerle ispat etmeniz gerekmektedir; ispat edilememesi durumunda 01.01.2005 tarihi dikkate alınarak gecikme ücreti tahsil edilecektir.

* Trafik Tescil Şubesinden, muayene geçerlilik tarihini belirten resmi bir yazı
* Trafik Tescil Şubesinden temin edebileceğiniz, muayene geçerlilik tarihinin görülebildiği onaylı ruhsat fotokopisi
* Trafik Tescil Şubesinden temin edebileceğiniz ve en son muayene tarihini belirten Ek-1 belgesinin onaylı kopyası

Vergi Dairesi’nden temin edilen son muayene harç makbuzu (aslı tarafınızda mevcut ise tekrar işlem yapmanız gerekmemektedir)

 


Ağır kusurlu araçla trafiğe çikabilir miyim?

Ağır kusur ile ilgili açıklama aşağıda verilmektedir. Mevcut muayene raporu, muayene tekrarı için verilen 1 aylık süre dahilinde, muayene süresinin geçirilmesi konusunda cezai işlem halinde trafik zabıtalarına (trafik polisi veya jandarma) ibraz edilebilir. Muayene raporu, muayene süresinin geçirilmesi dışındaki cezai durumlar için geçerli olmayacaktır.

Ağır Kusur: Aracın muayenesi sonucunda tamirine ihtiyaç duyulacak derecede eksiklikler tespit edilmesi halidir.

* Aracın muayene raporuna geçici kusurlu araç etiketi yapıştırılır.
* Muayene raporu onaylanmaz ve bu araçlar için muayene tekrarı, bir ay içinde aynı muayene istasyonunda ücretsiz yaptırılabilir.
* Muayene tekrarı yapılmış olan veya bir aylık süre içinde muayene tekrarına gelmeyen araçlardan muayene ücreti tam olarak alınır.
* Bir sonraki muayeneye raporla gelinmesi gerekmektedir.

Eksiklikler giderilmediği sürece muayene tamamlanmış sayılmaz.

 


Araç sahibinin muayeneye gelmesi şart mı?

İstasyonlarımızda araç muayenesi yapılırken, ruhsat sahibi olması şartı aranmamaktadır. Aracınızı siz ya da farklı bir kişi istasyonlarımıza götürerek muayene ettirebilir. Ancak yalnızca aracı getiren kişiye muayene bittikten sonra araç teslimi yapılmaktadır.

 


Ocak ve Temmuz aylarında motorlu taşıt vergisi (MTV) ödenmeden muayene yaptırabilir mi ?

Motorlu Taşıtlar Vergisi her yılın Ocak ve Temmuz aylarında, ayın son gününe kadar ödenebilmektedir. Bahsi geçen aylarda, ayın son gününden önce yapılan araç muayene işlemlerinde Motorlu Taşıtlar Vergisi borç olarak görünmez ve araç muayenesi için engel teşkil etmez. Bu durum sadece Ocak ve Temmuz aylarında yapılan muayeneler için geçerlidir.
Muayene Rapor sonucum bir başkası ile paylaşılır mı?               

Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelik’in Bilgilerin Gizliliği başlıklı 20/A maddesi “Araçlara ve muayene raporuna ilişkin İşletici veya Alt İşletici tarafından oluşturulan veri tabanında yer alan her türlü veriler ve bilgiler ile Bakanlık, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Maliye Bakanlığı tarafından İşletici veya Alt İşleticinin kullanımına açılan araçlara ilişkin veriler ve bilgiler, Bakanlığın onayı alınmadan üçüncü kişilere açıklanamaz, verilemez ve kullandırılamaz.” hükmü uyarınca talebinizi T.C. Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırma Genel Müdürlüğü info@kugm.gov.tr adresine e-posta yollayarak değerlendirilmek üzere iletebileceğinizi belirtir, güvenli yolculuklar dileriz.Araç muayenesi sonucunda plakaya yapıştırılan pulun zayi olması, herhangi bir sorun teşkil etmemekle birlikte, bir sonraki muayenenizde de soruna yol açmayacaktır.

TÜVTURK araç muayene istasyonlarında gerçekleştirilen tüm işlemler elektronik ortamda kayıt altına alınmakta olup, TÜVTURK istasyonları, Emniyet Müdürlükleri ve Trafik Zabıtaları aynı elektronik sistem üzerinden yapılan işlemleri takip etmektedir. Aracınızın bir kontrole tabi tutulması durumunda esas alınan, elektronik kayıt ortamı ve araç ruhsatınızda yer alan bilgilerdir.

Aracımın muayene tarihi gelmeden muayenesini yaptırabilirmiyim?

Aracınızın son muayene geçerlilik tarihi gelmeden de istasyonlarımıza gelerek araç muayene işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Aracınızın bir sonraki muayene tarihi, muayeneye gelmiş olduğunuz tarih üzerinden hesaplanır ve ruhsatınıza işlenir. Örnek olarak, 28 Şubata kadar araç muayene süreniz olduğu halde 18 Ocak tarihinde aracınızı muayeneye getirecek olursanız ve aracınız muayeneden geçer ise, bir sonraki muayene süreniz aracınız periyodu çerçevesinde 18 Ocak olarak değerlendirilir.

Araç Muayene ücreti ödemelerinde kredi kartı geçerli midir ?

İstasyonlarımızda muayene ücretleri nakit olarak tahsil edilmekte olup, muayenesi geciken araçlardan her ay için yüzde beş gecikme ücreti alınmaktadır .